Lukasz Nieradzik

Forschungsschwerpunkt „Tier – Mensch – Gesellschaft“ (Hrsg.), Den Fährten folgen. Methoden interdisziplinärer Tierforschung. Bielefeld: transcript 2016, 320 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-8376-3685-7.

Kurzlink: https://www.waxmann.com/artikelART103258

Artikel kaufen