Sportvereine in Deutschland und den Niederlanden<br /><br />Sportverenigingen in Duitsland en in Nederland

Dieter H. JüttingNeil van Bentem

Sportvereine in Deutschland und den Niederlanden

Sportverenigingen in Duitsland en in Nederland

Eine empirische Untersuchung in Enschede, Hengelo, Münster und Osnabrück

Een empirisch onderzoek in Enschede, Hengelo, Münster en Osnabrück

1999,  Edition Global-lokale Sportkultur,  Band 1,  156  Seiten,  E-Book (PDF),  19,50 €,  ISBN 978-3-8309-5709-6

zurück zur Übersicht

So sehr es richtig ist, daß der Ball rund ist, d.h., daß z.B. viele populäre Sportarten ein globales Phänomen darstellen, so sehr ist auch das Gegenteil richtig: der Ball ist nicht überall rund. Untersucht man Sportvereinssysteme in unterschiedlichen Ländern, so lassen sich viele nationale Unterschiede und Besonderheiten feststellen. In diesem Buch werden die Ergebnisse der Sportvereinsuntersuchungen in den beiden deutschen Städten Münster und Osnabrück und den beiden niederländischen Gemeinden Enschede und Hengelo vergleichend in deutscher und niederländischer Sprache vorgestellt.

De uitspraak dat de bal overal rond is, is juist als men eraan denkt dat b.v. een groot aantal takken van sport een globaal fenomen zijn. Maar ook het tegenovergestelde is van toepassing: de bal is niet overal rond. Doet men een onderzoek naar sportvereningsstelsels in verschillende landen, zo is er een groot aantal nationale verschillen en bijzonderheden te constateren. In deze publikatie worden de resultaten van de sportverenigingsenquêtes in de twee Duitse steden Münster en Osnabrück en de twee Nederlandse gemeenten Enschede en Hengelo vergelijkend in het Duits en in het Nederlands gepresenteerd.