Horn, Janine


Rechtliche Aspekte digitaler Medien an Hochschulen

2015,  262  Seiten,  broschiert,  29,90 €,  ISBN 978-3-8309-3320-5


E-Assessments an Hochschulen: Ein Überblick

Szenarien. Praxis. E-Klausur-Recht.

2014,  224  Seiten,  broschiert,  24,90 €,  ISBN 978-3-8309-3165-2