Twents op sterven na dood?

Sabine Maas

Twents op sterven na dood?

Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne

2014,  Niederlande-Studien Kleinere Schriften,  Band 18,  96  Seiten,  E-Book (PDF),  12,99 €,  ISBN 978-3-8309-8033-9

zurück zur Übersicht

Dialecten zijn in de afgelopen tijd steeds meer onder druk komen te staan door de overkoepelende standaardtaal die in een tijd van groeiende mobiliteit geschikter wordt geacht dan het regionaal beperkte dialect. Hierdoor ontstaat een complex systeem van verschillende registers tussen dialect en standaardtaal waar afhankelijk van de situatie gebruik van wordt gemaakt.

In dit boekwordtde status onderzocht van het Twentse dialect zoals gesproken in Borne, in de Nederlandse provincie Overijssel. Aan de hand van opnames van het taalgebruik van inwonersin verschillende situaties wordt geanalyseerd hoe de dialectcompetentie en het dialectgebruik van verschillende leeftijdsgroepen zich verhoudt ten opzichte van de standaardtaal. Is het Twents op sterven na dood of heeft het toch nog een kans om naast de standaardtaal te overleven?