Maas, Sabine

Sabine Maas studeerde Nederlands en Wiskunde aan de Westfälische-Wilhelms-Universiteit Münster. In 2013 sloot ze haar studie af als Master of Education. In haar masterscriptie heeft ze zich beziggehouden met het hedendaagse gebruik van het Twents in Borne. Op dit moment werkt ze als lerares op een gymnasium in Vreden, Duitsland.

Twents op sterven na dood?


Twents op sterven na dood?

Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne

2014,  96  Seiten,  broschiert,  13,90 €,  ISBN 978-3-8309-3033-4