Jens Wietschorke

Frank Uekötter: Im Strudel. Eine Umweltgeschichte der modernen Welt.

Shortlink: https://www.waxmann.com/artikelART105183
.doi: https://doi.org/10.31244/zekw/2022.22

free download open-access

APA citation
Wietschorke J. (2022). Frank Uekötter: Im Strudel. Eine Umweltgeschichte der modernen Welt.. Zeitschrift für Empirische Kulturwissenschaft, 118(1&2), 167-169. https://doi.org/10.31244/zekw/2022.22